Condicions d'Ús

INTRODUCCIÓ

El present document (conjuntament amb els documents que s'hi esmenten) estableix les condicions per les quals es regeix l'ús d'aquesta pàgina web i la compra de productes a la mateixa (en endavant, les "Condicions").

Li preguem que prengui un moment del seu temps per llegir atentament les Condicions abans de fer servir aquesta pàgina web. En utilitzar els serveis d'aquesta pàgina, vostè quedarà vinculat a les Condicions que per ella es regeix, pel que està d'acord i accepta aquestes Condicions així com la seva Política de Privacitat. En cas contrari, si us plau no utilitzi els serveis oferts en aquesta pàgina. Si té alguna pregunta, si us plau realitzi-la a través del formulari de contacte que podrà trobar a la pàgina web. Les condicions d'ús que s'apliquen a tots els nostres dominis i subdominis són sempre les condicions d'ús que apareixen al peu de pàgina de cada lloc web.

Aquestes Condicions podrien ser modificades. És la seva responsabilitat llegir-les periòdicament, ja que les condicions vigents en el moment d'ús de la pàgina web o de celebració de contracte seran les que resultin aplicables.

El Contracte podrà formalitzar-se, a elecció seva, en qualsevol dels idiomes en què les Condicions estan disponibles en aquesta pàgina web.

Aquestes Condicions d'ús entraran el vigor el 1 de juliol de 2013 per als usuaris actuals, en el cas de nous usuaris, entraran en vigor quan les acceptin. Aquestes Condicions han estat establertes per LINEROS, SL (B61139143) amb domicili social a Barcelona, ​​carrer Girona 55, 80009, Espanya i amb el correu electrònic info@bandarra.es.

LES NOSTRES DADES

Aquesta pàgina web està operada sota la denominació BANDARRA per LINEROS, SL, societat espanyola amb domicili social al carrer Girona 55, 08009, Barcelona, ​​Espanya, degudament inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, ​​al tom 29.105, Foli 138, Full B-149455, inscripció 3ª.

INFORMACIÓ SOBRE ELS PRODUCTES I SERVEIS

Les descripcions dels productes i serveis oferts en el lloc web es realitzen en base a la informació i documentació interna de l'empresa, així com de tercers, proveïdors i col·laboradors.

Les fotografies, representacions gràfiques o iconogràfiques i vídeos relatius als productes i serveis, així com noms comercials, marques o signes distintius de qualsevol classe continguts en el lloc web tenen per objecte aportar la major informació possible a l'usuari.

LES DADES I LES SEVES VISITES A LA NOSTRA PÀGINA WEB

La informació i/o dades personals que ens faciliti sobre la seva persona seran tractades d'acord amb el que estableix la Política de Privacitat. En fer ús d'aquesta pàgina web vostè consent el tractament d'aquesta informació i dades i declara que tota la informació o dades que ens faciliti són veraces i es corresponen amb la realitat.

ÚS DE LA PÀGINA I ELS SEUS SERVEIS

L'acceptació de les condicions generals i política de privacitat conjuntament amb la utilització de qualsevol Servei de www.bandarra.es atribueix la condició d'usuari del mateix. BANDARRA no garanteix la disponibilitat, accés i continuïtat del funcionament www.bandarra.es i dels seus serveis.

L'usuari reconeix i accepta que l'ús dels continguts i/o serveis oferts per BANDARRA serà sota el seu exclusiu risc i/o responsabilitat.

Es prohibeix l'ús dels serveis d'aquesta web a menors de 14 anys; considerant la necessitat d'una consulta prèvia als pares per part dels menors d'edat de 14 anys a 18 anys abans de comunicar qualsevol dada, i sense que en cap cas, puguin demanar dades relatives a altres membres de la seva família sense el consentiment dels mateixos.

L'usuari es compromet a fer ús d'aquesta pàgina web i tot el seu contingut i serveis conforme al que estableix la llei, la moral, l'ordre públic i en les presents Condicions Generals d'Ús.
 
       1. CONTINGUT I ÚS DEL SERVEI

L'usuari es compromet a únicament realitzar consultes o comandes legalment vàlids;

No realitzar cap comanda falsa o fraudulenta o realitzar activitats il·lícites o constitutives de delicte, que atemptin contra els drets de tercers i/o que infringeixin la regulació sobre propietat intel·lectual i industrial, o qualssevol altres normes de l'ordenament jurídic aplicable (si raonablement es pogués considerar que s'ha fet una comanda d'aquesta índole estarem autoritzats a anul·lar i informar a les autoritats pertinents);

No transmetre, introduir, difondre i posar a disposició de tercers, qualsevol tipus de material i informació (dades contingudes, missatges, dibuixos, arxius de so i imatge, fotografies, programari, etc.) Que siguin contraris a la llei, la moral, l'ordre públic i les presents Condicions Generals d'Ús;

No introduir o difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic, d'apologia del terrorisme o que atemptin contra els drets humans;

No difondre, transmetre o posar a disposició de tercers qualsevol tipus d'informació, element o contingut que atempti contra els drets fonamentals i les llibertats públiques reconegudes constitucionalment i en els tractats internacionals;

No difondre, transmetre o posar a disposició de tercers qualsevol tipus d'informació, element o contingut que constitueixi publicitat il·lícita o deslleial;

No transmetre publicitat no sol·licitada o autoritzada, material publicitari, "correu brossa" o "SPAM", "cartes en cadena", "estructures piramidals", o qualsevol altra forma de sol·licitació, excepte en aquelles àrees (tals com espais comercials) que hagin estat exclusivament concebudes per a això;

No introduir o difondre qualsevol informació i continguts falsos, ambigus o inexactes de manera que indueixi a error als receptors de la informació;

No suplantar a altres usuaris utilitzant les seves claus de registre als diferents serveis i/o continguts de www.bandarra.es;

No difondre, transmetre o posar a disposició de tercers qualsevol tipus d'informació, element o contingut que suposi una violació del secret de les comunicacions i la legislació de dades de caràcter personal;

No incloure a les nostres pàgines, continguts que indiquin o promoguin discriminació sexual, racial, religiosa o qualsevol altra vulneració dels drets fonamentals i les llibertats reconegudes per les lleis d'Espanya; que indueixin o incitin a actuar de forma il·legal o portin a conclusions errònies per inexactitud, omissió o similars; que continguin informació falsa o caduca; que infringeixin normes legals o reglamentàries sobre secret de les comunicacions, propietat intel·lectual, dret a l'honor i a la intimitat personal, o que incorporin continguts, missatges o productes violents o degradants;
 
       2. VIRUS, PIRATERIA I ALTRES ATACS INFORMÀTICS

L'usuari es compromet a no introduir o difondre de forma intencionada a la xarxa programes de dades, virus, troians, cucs, bombes lògiques i/o qualsevol material o altre programa de software que pogués ser considerat nociu o perjudicial per als sistemes informàtics del proveïdor d'accés, els seus proveïdors o tercers usuaris de la xarxa Internet. A més, no tractarà de tenir accés no autoritzat a aquesta pàgina web, al servidor en què aquesta pàgina es troba allotjada o a qualsevol servidor, ordinador o base de dades relacionada amb la nostra pàgina web. Vostè es compromet a no atacar aquesta pàgina web a través d'un atac de denegació de servei o d'un atac de denegació de servei distribuït.
 
L'incompliment d'aquesta clàusula podria comportar la comissió d'infraccions tipificades per la normativa aplicable. Informarem de qualsevol incompliment d'aquesta normativa a les autoritats competents i cooperarem amb elles per descobrir la identitat de l'individu o organisme atacant. Així mateix, l'incompliment d'aquesta clàusula li traurà el dret i autorització a l'ús dels serveis oferts per BANDARRA, així com dels seus socis i relacionats.

BANDARRA no serà responsable, ni indirectament ni subsidiàriament, i amb els límits establerts en l'ordenament jurídic vigent, de qualsevol dany o pèrdua resultant a l'usuari causats com a conseqüència de la indisponibilitat, fallades d'accés, a causa d'un atac de denegació de servei, virus o qualsevol altre programa o material tecnològicament perjudicial o nociu que pugui afectar el seu ordinador, equip informàtic, dades o materials com a conseqüència de l'ús d'aquesta pàgina web o de la descàrrega de continguts de la mateixa o als quals la mateixa redireccioni.

Li preguem utilitzi el sistema de denúncia per comunicar-nos qualsevol problema o contingut ofensiu observat, de manera que puguem mantenir el bon funcionament del lloc web.

        3. PROPIETAT INTEL·LECTUAL

L'usuari es compromet a no difondre, transmetre o posar a disposició de tercers qualsevol tipus d'informació, element o contingut que suposi una violació dels drets de propietat intel·lectual i industrial, patents, marques comercials o copyright que corresponguin als titulars de www.bandarra.es o tercers;

L'usuari reconeix i accepta que tots els elements de www.bandarra.es i tots els serveis prestats a través del mateix, l'estructura, selecció, ordenació i presentació dels seus continguts, així com tot copyright, patents, maraques comercials o drets de propietat intel·lectual sobre els materials o continguts ens corresponen en tot moment a nosaltres o als qui ens autoritzen o atorgar llicència per al seu ús. Queda prohibida la utilització de textos, imatges, anuncis i qualsevol altre element inclòs en el present lloc web per a la posterior inclusió, total o parcial, en altres llocs web aliens a www.bandarra.es.  L'ús d'aquest material per part de l'usuari es realitzarà únicament en la forma que ho autoritzem expressament nosaltres o els que ens van autoritzar o atorgar llicència. Això no li impedirà l'ús del contingut en la mesura necessària per a la contractació de qualsevol dels serveis oferts.

        4. DADES PERSONALS

Facilitar la seva adreça de correu electrònic, adreça postal i/o altres dades de contacte de forma veraç i exacta. Així mateix, dona permís a que podem fer ús d'aquesta informació per posar-nos en contacte amb vostè.

No vendrem ni cedirem la seva informació personal a tercers amb finalitats publicitàries sense el seu consentiment explícit. Utilitzarem la seva informació únicament de la manera descrita en la Política de Privacitat. Considerem la protecció de la privacitat dels nostres usuaris com un principi bàsic de la comunitat.

Abans de completar el Registre d'usuaris haurà de llegir i acceptar la següent informació sobre Política de Privacitat.

BANDARRA es reserva el dret a rebutjar o suprimir qualsevol informació o contingut que creem inapropiat o que vulnera les normes de publicació, així com de restringir l'ús o accés al lloc web a un usuari temporalment o de forma permanent i de no acceptar el registre de un usuari.

CELEBRACIÓ DEL CONTRACTE

La informació continguda en les presents Condicions no constitueix una oferta de venda, sinó una invitació per contractar. No existirà cap contracte entre vostè i nosaltres en relació amb cap producte fins que la seva comanda hagi estat expressament acceptada per nosaltres. Si la seva oferta no és acceptada i ja s'hagués fet algun càrrec en el seu compte, l'import del mateix li serà reintegrat en la seva totalitat.

Per realitzar una comanda, haurà de seguir el procediment de compra online, acceptar les condicions i autoritzar el pagament.
BANDARRA enviarà un correu electrònic amb subjecte "Confirmació de Comanda" a l'usuari contractant en un termini de vint-i-quatre (24) hores següents a la recepció de la tramitació de la comanda per part de l'esmentat usuari. Aquest correu electrònic estarà compost per un justificant de recepció i confirmació de la compra realitzada. Aquesta formalització quedarà entesa com preacceptació del contracte, el qual s'entendrà formalitzat i perfeccionat en el moment de recepció del pagament del preu per part de BANDARRA.

El justificant de compra que correspon a la comanda de productes o serveis estarà disponible i es podrà visualitzar a la secció "El meu compte: Les meves Comandes".
Tot i això, BANDARRA es reserva el dret de revocar unilateralment el contracte, sempre que aquesta acció no perjudiqués ni causés dany a l'usuari, més enllà del fet de no rebre el producte i/o servei contractat.

DISPONIBILITAT DELS PRODUCTES I/O SERVEIS

BANDARRA opera a través del lloc web per a tot el territori que comprèn la Comunitat Econòmica Europea (CEE)*. D'aquesta manera, BANDARRA únicament realitza enviaments tant dels seus articles com serveis i distribueix els seus productes en el territori.

Les comandes de productes estan subjectes a la disponibilitat dels mateixos. En aquest sentit, si es produeixen dificultats pel que fa al subministrament de productes, per circumstàncies de força major o per alguna incidència atribuïble a BANDARRA, o si no queden articles en estoc després d'haver realitzat la compra, BANDARRA es reserva el dret de facilitar informació sobre productes substitutius de qualitat i valor igual o superior que vostè podrà encarregar, o bé d'una anul·lació total o parcial de la comanda. En aquest cas, se li reemborsarà la quantitat que vostè hagi abonat.

*Alguns països queden exclosos

NEGATIVA A TRAMITAR UNA COMANDA

BANDARRA es reserva el dret de retirar qualsevol producte que es trobi disponible a la pàgina web en qualsevol moment, i de treure o modificar qualsevol material o contingut de la mateixa. Si es donés excepcionalment la circumstància que ens obligués a rebutjar la tramitació d'algun comanda després d'haver enviat la confirmació, BANDARRA es reserva el dret a fer-ho en qualsevol moment, de manera discrecional, sempre que aquesta acció no perjudiqués ni causés dany l'usuari, més enllà del fet de no rebre el producte i/o servei contractat.

BANDARRA no es farà responsable davant vostre o davant de qualsevol tercer pel fet de retirar qualsevol producte de la pàgina web, amb independència de si el producte ha estat venut o no, treure o modificar qualsevol material o contingut de la pàgina web, o per negar-nos a tramitar una comanda una vegada que li haguem enviat el confirmació.

PREU I IMPOSTOS APLICABLES

El preu de cada producte serà el que s'estipuli en cada moment a la nostra pàgina web, excepte en cas d'error manifest. Si descobríssim un error en el preu d'algun dels productes que vostè ha encarregat, l'informarem el més aviat possible i li donarem l'opció de reconfirmar la seva comanda al preu correcte o bé anul·lar-lo. Si no aconseguíssim contactar amb vostè, la comanda es considerarà cancel·lada i se li reemborsaran íntegrament les quantitats que haguessin estat abonades.

No estem obligats a subministrar cap producte al preu inferior incorrecte, fins i tot encara que li haguem enviat la confirmació corresponent, si l'error en el preu és obvi en inequívoc i hagués pogut ser reconegut de forma raonable per vostè com a preu incorrecte.

Els preus dels productes i serveis que s'ofereixen a través del lloc web seran els mateixos per a tots els països comunitaris (Unió Europea).

Aquests preus inclouen l'Impost Sobre el Valor Afegit (IVA) corresponent segons categoria, i qualssevol altres impostos aplicables. No obstant això, aquests preus exclouen les despeses d'enviament dels productes, que s'afegiran a l'import total degut i que es detallen en el procés de pagament. Aquests últims hauran de ser acceptats per l'usuari en el moment de la sol·licitud de la comanda i tramitació del pagament.

BANDARRA es reserva el dret a modificar els preus dels productes i serveis oferts tant en el lloc web com en altres canals de venda en qualsevol moment. Els productes i serveis es facturaran al preu en vigor en el moment del registre de la comanda. Això és, aquestes modificacions no afectaran les comandes prèviament tramitades i confirmades.

        1. IMPOST SOBRE EL VALOR AFEGIT (IVA) I ALTRES IMPOSTOS APLICABLES

De conformitat amb el que disposa l'article 68 de la Llei 37/1992, de 28 de Desembre, de l'Impost sobre el Valor Afegit (IVA), el lliurament dels articles s'entendrà localitzat en el territori d'aplicació de l'IVA espanyol si l'adreça de lliurament està en territori espanyol.
En les comandes amb destinació a Canàries, Ceuta i Melilla, els lliuraments es trobaran exemptes d'IVA per aplicació del que disposa l'article 21 de Llei 37/1992, sense perjudici de l'aplicació dels impostos i aranzels corresponents d'acord amb la normativa vigent en cada un d'aquests territoris. No obstant, el preu de venda al públic no patirà cap modificació.

Els preus dels productes i serveis que s'ofereixen a través del lloc web seran els mateixos per a tots els països comunitaris (Unió Europea). Aquests preus inclouen l'Impost Sobre el Valor Afegit (IVA) corresponent segons categoria, i qualssevol altres impostos aplicables.

        2. IMPOSTOS, FACTURACIÓ I EMPRESA

En cas que l'usuari comprador volgués una factura, aquest usuari ha de sol·licitar-la seleccionant la casella corresponent en l'apartat de tramitació de la comanda. Per a la sol·licitud i posterior preparació de la factura, cal que estiguin especificats a "El meu compte: Dades Personals" aquelles dades necessàries com ara nom de l'empresa, codi CIF/NIF, adreça postal, telèfon i email. Encara que alguns d'aquestes dades no són de caràcter obligatori per a la compra per part de particulars, si ho són per part d'empreses.
 
PAGAMENT

El pagament del preu i les despeses d'enviament dels productes i serveis adquirits a través del lloc web es realitza en el moment de tramitació del pagament a través de la passarel·la de pagament facilitada pel portal web.

Quan el pagament estigui correctament efectuat, i dins de les vint-i-quatre (24) hores posteriors a la realització d'aquest pagament, l'usuari rebrà un email de justificant de recepció i confirmació de la compra realitzada.

El justificant de compra que correspon a la comanda de productes o serveis estarà disponible i es podrà visualitzar a la secció "El meu compte: Les meves Comandes".
El pagament haurà de ser realitzat sota targeta de crèdit o de dèbit Visa, Mastercard, Visa Electron i / o altres targetes anàlogues, o bé mitjançant el sistema de transferència bancària. Algunes targetes queden excloses del servei. La targeta amb la qual es realitzi el pagament haurà de tenir com a entitat financera emissora a un banc o caixa d'estalvis de la Comunitat Econòmica Europea (CEE) o una sucursal o entitat financera filial d'una entitat financera estrangera amb establiment en aquesta comunitat.

En cas de detectar un càrrec indegut o fraudulent a la targeta utilitzada per compres en www.bandarra.es l'usuari ha de comunicar a BANDARRA a través del formulari de contacte, i en la major brevetat possible, amb l'objecte que es puguin realitzar les gestions considerades convenients per a aquesta situació.

El nostre sistema compta amb les màximes mesures de seguretat comercialment disponibles al sector. Així mateix, el procés de pagament funciona sobre un servidor segur utilitzant el protocol SSL (Secure Socket Layer). El servidor segur estableix una connexió de manera que la informació es transmet xifrada mitjançant algoritmes de 128 bits, que asseguren que només sigui intel·ligible per l'ordinador de l'usuari i el del Lloc Web. D'aquesta manera, en utilitzar el protocol SSL es garanteix que l'usuari està comunicant les seves dades al centre servidor de BANDARRA i que les dades es transmeten xifrades, evitant la seva possible lectura o manipulació per tercers.

BANDARRA  manifesta que no tindrà accés ni emmagatzemarà dades sensibles relatives al mitjà de pagament utilitzat per l'usuari contractant. Únicament l'entitat corresponent processadora del pagament tindrà accés a aquestes dades a manera de gestió dels pagaments i cobraments.

Per oferir màxima seguretat durant el procés de compra, gestió i enviament dels productes, BANDARRA es reserva el dret d'efectuar verificacions telefòniques o sota correu electrònic de les dades de pagament no sensibles facilitades per l'usuari contractant. En cas que l'usuari es negui a facilitar aquestes dades, BANDARRA  es reserva el dret de cancel·lació del contracte de forma unilateral.

CANCEL·LACIÓ, MODIFICACIÓ I AMPLIACIÓ DE COMANDES

Els usuaris podran cancel·lar, modificar o ampliar les comandes acceptades i confirmades per BANDARRA sempre que les circumstàncies ho permetin. En cas que la gestió de la comanda i l'enviament estiguin efectuats, no serà possible la cancel·lació, modificació o ampliació. L'usuari contractant s'haurà de posar en contacte amb BANDARRA a través del formulari de contacte que trobarà a la pàgina web.

En cas que el client desitgi realitzar una cancel·lació en les circumstàncies esmentades anteriorment, haurà de procedir a la devolució de la comanda, incorrent en aquells costos que fossin oportuns, com s'indica més endavant. Només s'acceptaran aquelles devolucions en què el producte no hagi estat obert ni patit cap deteriorament, que es trobi en el mateix estat en què es va entregar i conservi les seves instruccions, documentació, accessoris i, en la mesura del possible, el seu embalatge i etiquetatge original. En cas contrari no s'acceptaria aquesta devolució, ni es faria el reemborsament de l'import corresponent.

El cost de modificació o ampliació d'una comanda s'especificarà per a cada cas en particular.

POLÍTICA DE CANVIS I DEVOLUCIONS

       1. DRET LEGAL DESISTIR DE LA COMPRA

D'acord amb la normativa aplicable, l'usuari disposarà d'un termini màxim de catorze (14) dies hàbils des del lliurament del producte o contractació del servei per exercir en qualsevol moment el dret de desistir, totalment o parcialment, d'aquesta compra, de conformitat amb la legislació aplicable.
En aquest cas, l'import total o parcial per aquests productes serà reemborsat, encara que l'usuari es farà càrrec dels costos d'enviament ja cobrats, així com dels costos directes de devolució del producte quan aquesta no es faci a través de qualsevol mitjà gratuït.

Un cop finalitzat el termini, BANDARRA no acceptarà devolucions per desistiment de compres de productes o cancel·lacions de serveis.
Si us plau, en cas de devolució, faci-ho usant o incloent l'article en el seu embolcall original. L’estat dels productes objecte de devolució ha d’ésser el mateix en que vostè els va rebre, que no hagin estat usats, rentats, danyats, desprecintats o extraviats abans d'arribar a les dependències de BANDARRA o no s'hagin complert els requisits establerts en aquestes Condicions d'Ús haurà d'incloure també totes les instruccions, documents i embolcalls dels productes. A més, haurà d'adjuntar el rebut o còpia del justificant de compra i l'albarà de lliurament dels productes dins del paquet, on a més es marquin els productes objectes de devolució, així com el motiu. Cap reemborsament serà realitzat en cas que el producte hagi estat usat més enllà de la mera obertura del mateix o si ha sofert algun dany. L'usuari es fa responsable del producte tot el temps que estigui sota la seva possessió, i haurà de ser curós amb els productes durant aquest període de temps.

L'usuari no tindrà dret a desistir en els casos establerts en la normativa que sigui d'aplicació i, especialment, amb caràcter enunciatiu i no limitatiu, en cas de productes confeccionats conforme a les especificacions de l'usuari o clarament personificats o casos similars.

Després de fer un examen de les condicions en què es troba l'article, us comunicarem si té dret a la devolució de les quantitats abonades. La devolució s'efectuarà el més aviat possible i, en qualsevol cas, dins el termini de 30 dies des de la data en què vostè ens va comunicar la seva intenció de desistir. La devolució s'efectuarà sempre en el mateix mitjà de pagament que vostè va utilitzar per pagar la compra.

Les devolucions parcials d'una comanda donaran lloc a reemborsaments del preu parcials.

        2. DEVOLUCIONS DE PRODUCTES DEFECTUOSOS

L'usuari contractant tindrà dret al reemborsament del preu dels productes defectuosos o dels productes lliurats en els casos en que vostè consideri que en el moment del lliurament el producte no s'ajusta al que estipula al contracte. L'usuari haurà de contactar amb BANDARRA de manera immediata a través del formulari de contacte, indicant tant les dades que fan referència al producte i compra de la comanda (codi de compra, unitats, preu, color, talla ...) així com el dany que pateix.

La devolució a BANDARRA dels productes s'ha de fer com s'estableix en l'apartat anterior.

Procedirem a examinar detingudament el producte tornat i li comunicarem per email, dins d'un termini raonable, si es procedeix a la devolució o substitució del mateix.
La devolució o substitució de l'article s'efectuarà el més aviat possible i, en qualsevol cas, BANDARRA es farà càrrec dels costos de devolució o substitució, sempre que la devolució es faci des del mateix lloc on el producte va ser lliurat a l'usuari.
Les quantitats pagades per aquells productes que siguin retornats a causa d'algun defecte o tara, quan realment existeixi, li seran reemborsades íntegrament, incloses les despeses d'enviament incorregudes per fer l'entrega de l'article. La devolució s'efectuarà en el mateix mitjà de pagament que es va utilitzar per pagar la compra.

Queden fora de perill els drets reconeguts per la legislació vigent.

LLIURAMENT

        1. LLOC DE LLIURAMENT

BANDARRA es compromet a lliurar el producte en perfecte estat a l'adreça postal indicada per l'usuari contractant. Aquesta adreça postal ha de quedar compresa en el territori en què BANDARRA ofereix els seus serveis. Amb la finalitat d'optimitzar el procés de lliurament del producte, l'adreça postal facilitada per l'usuari comprador haurà de ser una adreça en la qual pugui realitzar el lliurament en horari laboral habitual.

En cas que l'usuari comprador es trobés absent en el moment del lliurament del producte, el transportista deixaria un avís indicant com procedir per concertar una nova entrega. Si, transcorreguts set (7) dies hàbils des de la data de l'avís, l'usuari no es posés en contacte amb el transportista per concertar una nova data de lliurament, els productes serien retornats al magatzem, i l'usuari es faria càrrec de les despeses de enviament i de retorn, així com de les possibles despeses de gestió associats.

BANDARRA no es fa càrrec dels errors o perjudicis causats en el lliurament en aquelles circumstàncies en què les dades d'enviament facilitades per l'usuari no s'ajustin al lloc de lliurament desitjat.
 
BANDARRA podrà realitzar el lliurament d'una mateixa comanda de productes en diversos lliuraments de diferent data.

En el moment del lliurament de la comanda, i per a la seguretat dels nostres clients, és imprescindible que l'usuari comprador mostri el seu document d'identificació al transportista, signi l'albarà de lliurament i sol·liciti una còpia al transportista. En cas que l'usuari comprador es negui a identificar-se, és possible que l'entrega de la comanda s'ajorni o no pugui realitzar-se.
 
        2. TERMINI DE LLIURAMENT

BANDARRA informarà a l'usuari comprador els terminis de lliurament dels productes per a cada territori.
BANDARRA i/o l'empresa transportista subcontractada en cada moment no realitza lliuraments els dissabtes, diumenges, festius nacionals, autonòmics i locals.

La tramitació de l'enviament i sortida de comandes es realitza de dues a tres vegades per setmana, amb un màxim de tres (3) dies laborables des de la recepció del correu electrònic de confirmació.

Els terminis de lliurament de les comandes i les seves tarifes varien segons la zona geogràfica en la qual s’enviï el producte i depenent del servei d'enviament contractat. De totes maneres, i per a tots els enviaments, intentarem que la data de primer lliurament es realitzi en un termini de quinze (15) dies laborables des de la sortida del paquet del magatzem.

En cas que no s'especifiqués cap termini de lliurament, es considerarà com a termini de lliurament l'indicat per defecte, quinze (15) dies laborables des de la sortida del paquet del magatzem.

No obstant això, es podran produir retards per raons de causa major, com podria ser personalització dels productes, articles especialitzats, circumstàncies imprevistes o zona de lliurament.

El lliurament es considera efectuat a partir del moment en el qual el producte ha estat posat a disposició de l'usuari en el lloc de lliurament indicat pel mateix, o en cas que el client acordés altres condicions de lliurament del producte amb el transportista.

        3. COMENTARIS O OBSERVACIONS DE LLIURAMENT

La comanda o producte no podrà ser lliurada a un altre usuari que no sigui l'usuari comprador, llevat autorització expressa a l'apartat de comentaris o observacions. En aquest cas, BANDARRA no es fa responsable del producte un cop lliurat a l'usuari o persona autoritzada.

S'han de considerar els comentaris o observacions com indicacions o recomanacions, però en cap cas com a condicions del contracte que reemplacin les establertes en les presents Condicions. En cas que s'especifiquin, per exemple, nous terminis de lliurament, ni BANDARRA ni el transportista estan obligats a complir aquests comentaris o observacions.


IMPOSSIBILITAT DE LLIURAMENT

Si després de tres (3) intents d'efectuar el lliurament del producte no ha estat possible realitzar-lo, el producte tornarà al seu destí i el client carregarà amb els costos de lliurament. Després del primer intent, si no és possible realitzar el lliurament de la comanda el servei de transport es posaria en contacte amb vostè a través d'una trucada telefònica, i li enviaríem un correu electrònic indicant-li que ha estat impossible fer el lliurament i / o contactar amb vostè. En aquest correu electrònic també li donaríem la possibilitat de recollir la seva comanda en algun punt de recollida. Si no estarà en el lloc de lliurament de la comanda a l'hora convinguda, li preguem que es posi en contacte amb nosaltres per convenir el lliurament en un altre dia. Vegeu l'apartat Comentaris o Observacions de lliurament.

En tot cas, per recollir la seva comanda, vostè disposarà d'un termini de set (7) dies comptats des de la data en què seguint el procediment establert en les presents Condicions, se li informi de que la seva comanda ha estat enviada.

Si transcorregut el termini especificat en les presents Condicions vostè no hagués recollit la seva comanda o no hagi acordat una nova data de lliurament amb el transportista, entendrem que vol desistir del Contracte i el considerarem resolt. Com a conseqüència de la resolució del Contracte, li retornarem el preu pagat per aquests productes el més aviat possible, menys les despeses de transport, devolució i gestió que es puguin produir, els quals serien carregats a l'usuari comprador.

TRANSMISSIÓ DEL RISC I DE LA PROPIETAT DELS PRODUCTES

El risc de, entre d'altres, pèrdua, menyscabament o robatori dels productes es transmetrà a l'usuari a partir del moment en que la comanda hagi estat posada a disposició d'aquest usuari de conformitat amb el que estableixen aquestes condicions d'ús, I BANDARRA no es farà responsable dels danys i perjudicis que poguessin produir-se.

GARANTIA DELS PRODUCTES
 
Els productes disposen de la garantia legal per falta de conformitat dels mateixos que es manifesti en un període de dos (2) anys a partir de la data de lliurament i de conformitat amb el que estableix la normativa d'aplicació. L'usuari ha d'informar a BANDARRA de la manca de conformitat en el termini de dos (2) mesos des que va tenir coneixement de la mateixa.

La garantia oferta es correspon amb la establerta en el Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i usuaris. La durada i la forma d'exercici d'aquestes garanties es detallen clarament a la fitxa descriptiva dels productes.

La garantia no inclou les deficiències ocasionades per negligències, cops, ús o manipulacions indegudes, ni materials o productes peribles, sotmesos a desgast pel seu ús normal o consumibles. Queden exclosos de la garantia els productes modificats o reparats per l'usuari o qualsevol altra persona no autoritzada pel fabricant o proveïdor.

Per fer ús de la garantia, és imprescindible la conservació del rebut o justificant de compra dels productes.

En el supòsit que el fabricant atorgui garanties comercials addicionals, per al seu exercici, serà necessària la conservació del certificat de garantia corresponent.

RESPONSABILITATS

BANDARRA no garanteix l'ús, per part dels usuaris, del lloc web i dels continguts i/o serveis del mateix de conformitat amb la llei, la moral, l'ordre públic, ni els presents Termes i Condicions d'Ús. Així mateix, no garanteix la veracitat i exactitud, exhaustivitat i/o autenticitat de les dades proporcionades pels usuaris o tercers. D'aquesta manera, BANDARRA no es farà responsable, indirecta ni subsidiàriament, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa derivats de la utilització dels serveis i continguts del lloc web per part dels usuaris o que puguin derivar-se de la falta de veracitat, exactitud i/o autenticitat de les dades o informacions proporcionades pels usuaris o tercers, o de la suplantació de la identitat d'un tercer efectuada per un usuari en qualsevol classe d'actuació a través del lloc web.

BANDARRA no es farà responsable de cap incompliment o retard en el compliment d'alguna de les obligacions que assumim a l'empara d'un Contracte, la causa es degui a esdeveniments que estan fora del nostre control raonable ("Causa de Força Major"). Les Causes de Força Major inclouran qualsevol acte, esdeveniment, falta d'exercici, omissió o accident que estigui fora del nostre control raonable.

BANDARRA no respondrà pels retards, publicació errònia ni per la falta de la publicació de l'anunci que siguin conseqüència de fets o circumstàncies que estiguin fora del seu control, inclòs, a títol enunciatiu i no limitatiu, acció governativa, incendi, inundació, insurrecció, terratrèmol, fallada tècnica, motí, explosió, embargament, vaga legal o il·legal, escassetat de personal o de material, interrupció del transport de qualsevol tipus, retard a la feina, o qualsevol altra circumstància fora del control de BANDARRA.

En cas que BANDARRA no proporcionés el servei en les dates previstes, o si no fos proporcionat en la forma i termes acordats, ja sigui per raons tècniques o de qualsevol altre tipus, o per qualsevol altra causa, la responsabilitat màxima queda limitada al compliment de l'acord amb posterioritat en una posició semblant.

CONDUCTA DELS USUARIS

BANDARRA no pot garantir el degut ús de la pàgina web, així com dels seus continguts i serveis, amb conformitat amb la llei, la moral, l'ordre públic, ni les presents Condicions Generals.

Com a conseqüència, BANDARRA no es farà responsable, ni indirecta ni subsidiàriament, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa derivats de la utilització dels serveis i continguts www.bandarra.es per part dels usuaris
.
RENÚNCIA I NUL·LITAT PARCIAL

La manca de requeriment per part nostra del compliment estricte per part d'alguna de les obligacions assumides per vostè en virtut d'un contracte o de les presents Condicions o la manca d'exercici per la nostra part dels drets o accions que ens poguessin correspondre en virtut d'aquest Contracte o de les Condicions, no suposarà renúncia ni cap limitació en relació amb aquests drets o accions ni l'exonerarà a vostè de complir amb aquestes obligacions.

Cap renúncia per la nostra part a un dret o acció concret suposarà una renúncia a altres drets o accions derivats del Contracte o de les Condicions.

Cap renúncia per la nostra part a alguna de les presents Condicions o als drets o accions derivats del Contracte té efecte, llevat que s'estableixi expressament que és una renúncia i formalitzi i se li comuniqui a vostè per escrit.

En cas que qualsevol clàusula de les presents Condicions d'Ús sigui declarada nul·la, les altres clàusules seguiran vigents i s'interpretaran tenint en compte la voluntat de les parts i la finalitat d'aquestes Condicions d'Ús

El no exercici per part de BANDARRA de qualsevol dret derivat d'aquestes Condicions d'Ús no s'interpretarà com a renúncia a l'esmentat dret, llevat de renúncia expressa i per escrit per part de BANDARRA o prescripció de l'acció que en cada cas correspongui.

ACORD COMPLET

Les presents Condicions d'Ús i el contracte que documenti l'adquisició per part de l'usuari dels productes o serveis constitueixen l'expressa i única voluntat de BANDARRA i l'usuari en relació amb el seu objecte i invalida i substitueix qualssevol altres acords o contractes, verbals o per escrit, assolit per les parts amb anterioritat.

Vostè i nosaltres reconeixem haver consentit la celebració del Contracte sense haver confiat en cap declaració o promesa feta per l'altra part o que pogués inferir de qualsevol declaració o escrit en les negociacions entaulades pels dos abans d'aquest Contracte, llevat allò que figura expressament esmentat en les presents Condicions.

Ni vostè ni nosaltres disposarem d'acció davant de qualsevol declaració incerta realitzada per l'altra part, verbal o escrita, amb anterioritat a la data del Contracte (tret que s'hagués fet tal declaració incerta de forma fraudulenta) i l'única acció de què disposarà l'altra part serà per incompliment de contracte de conformitat amb el que disposen les presents Condicions.

CONTRACTACIÓ DE TERCERS A TRAVÉS TEXTILNET

L'usuari reconeix i accepta que qualsevol relació contractual o extracontractual que, si escau, formalitzi amb terceres persones contactades a través de www.bandarra.es, així com la seva participació en concursos, promocions, compra de béns o contractació de serveis, s'entenen realitzats única i exclusivament entre l'usuari i aquesta tercera persona. En conseqüència, l'usuari accepta que BANDARRA no té cap tipus de responsabilitat sobre els danys o perjudicis de qualsevol naturalesa ocasionats amb motiu de les seves negociacions, converses i/o relacions contractuals o extracontractuals amb terceres persones físiques o jurídiques contactades a través de www.bandarra.es.

GENERALITATS, LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

Les presents Condicions i la resta de polítiques que regulen el lloc web constitueixen l'acord íntegre entre vostè i BANDARRA, i substitueixen qualsevol altre acord previ.

El present acord es regeix per les lleis d'Espanya i se sotmet a la jurisdicció dels tribunals de Barcelona (Espanya). L'esmentada jurisdicció no serà competent en cas que vostè contracti en condició de consumidor, en cas que la llei de consumidors que resulti aplicable estableixi un fur diferent per a certes qüestions.

En cas de no exigir el compliment d'una disposició en particular, no suposa la renúncia al dret a fer-ho en un futur.

Si un tribunal exigeix ​​la supressió d'alguna d'aquestes condicions, la resta de les condicions subsistiran. Nosaltres podem cedir automàticament el present acord al nostre lliure arbitri de conformitat amb el que s'estipula posteriorment en matèria de preavís.

BANDARRA es reserva el dret de modificació i actualització de les presents condicions d'ús en qualsevol moment que fos considerat oportú.

Aquestes modificacions tindran efecte en el moment en què l'usuari utilitzés de nou el lloc web o, si escau, transcorreguts quinze (15) dies des de la publicació d'aquesta actualització.

Cap altra modificació d'aquest acord tindrà efecte llevat que es redacti per escrit i sigui firmada per l'usuari i per nosaltres.

COMENTARIS, PREGUNTES I SUGGERIMENTS

Pot enviar les seves preguntes, comentaris o suggeriments a través del formulari de contacte.

Les parts se sotmeten, a elecció seva, per a la resolució dels conflictes i amb renúncia a qualsevol altre fur, als jutjats i tribunals del domicili de l'usuari.